Eksempel, budsjett

Hvorfor må vi legge ved budsjett?

Alle søkere innen studentfrivilligheten må legge ved budsjett for å få søknaden vurdert og godkjent. Dette er for å sikre at bruken av midlene oppfyller kriteriene. Det er også viktig å merke seg at Studentenes tiltakspakke 2022 kun støtter arrangementer som bidrar til sosial aktivitet, og ikke inntektsbringende aktiviteter. 

Hva er inntekter?

Inntekter er alle former for midler og støtte foreningen/organisasjonen mottar eller tjener i forbindelse med arrangementet. Dette gjelder både midler som allerede er mottatt samt forventede midler (for eksempel ved salgsinntekter).

Se sio.no for flere tips til deres forening

NB! Dette er kun eksempler på budsjett. Studentfrivillighetens Støtteordning gir støtte til mange forskjellige type tiltak og investeringer og budsjettet vil derfor vært svært ulike. Oppfør budsjettet så detaljert som mulig.