Et overblikk på en felles innsats!

Siden mars i år har det blitt delt ut over 15 millioner til lavterskelaktiviteter for studentene. Studentenes tiltakspakke har sammen med SiO og studentene selv arrangert et drøss av arrangementer. Værsågod- her kan du lese om noe av det vi har gjort sammen de siste månedene!

Studentene i Oslo har heldigvis hatt god tilgang på sosiale og gøyale arrangementer gjennom høstsemesteret, før pandemien blusset opp igjen og strengere restriksjoner tredde i kraft.

Da Studentenes tiltakspakke startet opp i mars, var det usikkert om det kunne gjennomføres noen fysiske arrangementer i det hele tatt. Hva som ville skje i tiden fremover var uvisst, og om det ville komme en ny nedstenging var usikkert. Da landet åpnet opp i høst førte det til at vi kunne gjennomføre enda flere arrangementer, og med enda flere deltakere.  

Det sosiale studentmiljøet er en viktig del av studietiden. Vi har vært vitne til at både fysiske og digitale arrangementer har blitt godt mottatt av studentene. For mange var det spesielt viktig å ha et fysisk og sosialt nærvær til andre medstudenter. Derfor tror jeg det har vært veldig hyggelig at studentene har hatt mulighet til å bli med på en rekke ulike arrangementer, sier student og prosjektleder Kjersti Aabrekk.

Populære arrangementer

Gjennom hele sommeren og høstsemesteret har det hver uke blitt arrangert sosiale aktiviteter for Oslostudentene. Det har til sammen blitt godkjent over 1000 søknader fra studentene selv, hvor midlene har gått til sosiale lavterskeltilbud. SiO har sammen med Studentenes tiltakspakke gjennomført godt over 180 arrangementer, som også har bidratt til å skape sosiale møteplasser. Det har blitt arrangert alt fra turer til museum og Tusenfryd, til utekino og vannkrig. Med fulle påmeldingslister og behov for ventelister, ser Studentenes tiltakspakke at arrangementene har vært svært populære. 

Det har vært viktig å legge til rette for varierte arrangementer, for å skape et tilbud som treffer så mange som mulig. Det er veldig hyggelig å høre om alle de som har møtt nye venner på arrangementene, og som nå er blitt vennegjenger som møtes jevnlig. På arrangementene har det vært viktig legge opp til at studentene kan delta selv om de ikke har noen å dra med. Slik får de en gyllen mulighet til å bli kjent med andre. Disse sosiale tilbudene har hatt stor betydning for studentene gjennom høstsemesteret, forteller Kjersti.

Stor bredde i arrangementene

Det hele startet med at Studentenes tiltakspakke opprettet en "aktivitetsgruppe" i sommer, som tok ansvar for å planlegge og gjennomføre mange sosiale student-arrangementer. Etterspørselen etter disse arrangementene var høy. Studentenes tiltakspakke jobbet derfor med å tilby et enda bredere sosialt tilbud til flere studenter.  

På sensommeren etablerte vi et nytt delprosjekt, "kulturgruppen", som hadde som formål å gi studentene tilgang til Oslos kulturtilbud. De har blant annet delt ut billetter til By:larm og livepodcast med Johan Hveem, arrangert en ABBA-dag med karaoke og ''Mamma Mia''-forestillingen, organisere tur til det nyåpnede Munch-museet og gjennomført en helt egen kinodag for studentene, sier prosjektlederen.

Både "aktivitetsgruppen" og "kulturgruppen" ble et populært tilbud hos studentene. Studentenes tiltakspakke ønsket også å skape et tilbud for gaminginteresserte studenter. "Discordgruppen" ble opprettet, og det ble gjennomført både fysiske og digitale arrangementer på plattformen. De siste månedene har gruppen holdt flere spill- og filmkvelder, LAN og ikke minst et digitalt arrangement i anledning verdensdagen for psykisk helse. Det sistnevnte arrangementet ble svært godt tatt imot og det var stort engasjement fra deltakerne.

Studentenes tiltakspakke har kontinuerlig jobbet for et godt tilbud for alle studentene, og har hatt et ønske om å nå så mange som mulig. Et bredt tilbud av arrangementer har derfor vært en viktig del av prosjektet, for at alle studentene skal føle seg inkludert.

Vi hadde som mål å nå både norske og internasjonale studenter, og vi har hatt god fordeling av disse målgruppene på arrangementene. I tillegg har det viktigste vært det sosiale aspektet ved arrangementene. Vi har alltid tilrettelagt for at man skal kunne delta alene og møte nye studenter, sier Kjersti. 

Takk til alle initiativtakere og deltakere som har gjort arrangementene sosiale og inkluderende!