Info til søkere til StudFest

Kriterier for å kunne søke prosjektmidler til StudFest

 • Midlene skal gå til tiltak og aktiviteter under StudFest, 3. - 16. Oktober.
 • Midler tildeles kun til tiltak i regi av studentforeninger og annet frivillig arbeid som gjøres av og for studenter.
 • Midlene skal gå til "forebyggende arbeid og lavterskel tilbud" i regi av studentfrivilligheten i Oslo og omegn.
 • Tiltakene må være én av følgende:
 1. Sosiale aktiviteter og/eller tiltak for å styrke miljøet i foreningen/organisasjonen. 
 2. Sosiale aktiviteter og/eller tiltak for å tiltrekke nye medlemmer. 
 3. Investeringer som tilrettelegger for mer aktivitet i foreningen/organisasjonen.

 • Arrangementene må enten være:
 1. Åpen for alle i foreningen/organisasjonen 
 2. Åpen for alle, både medlemmer og ikke medlemmer 


Det bevilges ikke midler til:

 • Alkohol og andre rusmidler
 • Tur til utlandet eller hotellopphold
 • Arrangementer som allerede er gjennomført, eller innkjøp og investeringer som allerede er gjort. Gjennomføringen av tiltaket må ligge frem i tid 
 • Tiltak som har privat gevinst eller overskudd som formål

 • Ordinær drift og løpende utgifter

 • Lønn

 • Tiltak som vurderes som er i strid med norsk lov eller retningslinjer på lærestedene

 • Tiltak som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller seksuell orientering

  Godt å vite:

  • Det skal rapporteres på alle tildelinger. 
  • Behandlingstid for søknader er 14 dager. 
  • Søk innen 19. september. 
  • Målet med støtteordningen er å etablere StudFest som en varig tradisjon i Oslos studentmiljø. 

  Ta kontakt på studfest@sio.no ved spørsmål