Skap din egen sommerjobb:
Ett arrangement

Antall ansatte på prosjektet:

  • 1 prosjektleder (12.5 timer)
  • 1 prosjektmedarbeider (12.5 timer)

Dette er for deg som vil søke støtte til et prosjekt med lønnede stillinger. Juster søknadsbeløpet etter størrelsen på prosjektet. 

Du kan fylle ut søknadsskjemaet for å søke støtte til lønnsmidler for planlegging og gjennomføring av arrangementet, samt andre gjennomføringskostnader. Det er fast timelønn på 180 kr.

  • Planlegging av arrangementet er opp til arrangøren. Prosjektleder kan planlegge aktivitetene før gjennomføringen starter, eller bruke noen timer før arrangementet til å planlegge prosjektmedarbeiderens oppgaver.

  • Du kan søke om støtte til utstyr og rekvisitter.

  • Husk å legg inn tid til opp-/og nedrigging, samt rapportering og evaluering av arrangementet.

Tips

  • Mini-utflukt i Marka med bålmat ved en hytte med godkjent bålplass. Se DNT, eller ditt studiested for tilgjengelige hytter.

  • Øyhopping på en båt med mat, drikke og musikk.

  • Mini-versjon av Kompani Lauritzen. 

Det er dokumentasjonsplikt på alle utlegg, og midlene som ikke benyttes i henhold til søknaden må føres tilbake. Skal disse omdisponeres, må dette avklares. Midlene kan ikke gå til innkjøp av alkohol og andre rusmidler.

Forslagene er veiledende, og tidsperspektiv, datoer og beløp kan justeres med tanke på behov.