Skap din egen sommerjobb:
Prosjekt

Antall ansatte på prosjektet:

  • 1 prosjektleder (50 timer)

  • 1 prosjektmedarbeider (25 timer)

Dette er for deg som vil søke støtte til et prosjekt med lønnede stillinger. Juster søknadsbeløpet etter størrelsen på prosjektet.

Ønsker du å arrangere aktivitetskvelder/langhelg for medstudenter? Du kan fylle ut søknadsskjemaet for å søke støtte til lønnsmidler for planlegging og gjennomføring av arrangementet, samt andre gjennomføringskostnader. Det er fast timelønn på 180 kr.

  • Planlegging av arrangementet er opp til arrangøren. Prosjektleder kan planlegge aktivitetene før gjennomføringen starter, eller bruke noen timer før arrangementet til å planlegge prosjektmedarbeiderens oppgaver.

  • Du kan søke om støtte til utstyr og rekvisitter.

  • Husk å legg inn tid til opp-/og nedrigging, samt rapportering og evaluering av arrangementet. 

Forslag

  • Ukentlige turer gjennom fire uker til nye områder i Oslo. Forslag til tema: Badevannsafari, elvepadling, rappellering, buldring, glemte/gjemte hytter, marka på langs, fisking og matlaging.

  • Ukentlige paddleboardsafarier gjennom fire uker i Oslo eller omegn. Forslag til tema for hver tur: Søppelplukking, paddleboardyoga, øyhopping og padlende snorkling.

  • Ukentlige buldrekurs gjennom fire uker i Østmarka.  

  • Gjennomføre en langhelg i Marka eller Oslo-området med aktiviteter. Hva med å leie en hytte? Forslag til tema: 71 grader nord, Farmen, Amazing Race eller Kompani Lauritzen. Se DNT, eller ditt studiested for tilgjengelige hytter.

Det er dokumentasjonsplikt på alle utlegg, og midlene som ikke benyttes i henhold til søknaden må føres tilbake. Skal disse omdisponeres, må dette avklares. Midlene kan ikke gå til innkjøp av alkohol og andre rusmidler.

Forslagene er veiledende, og tidsperspektiv, datoer og beløp kan justeres med tanke på behov.