Kjære ansatte ved læresteder 

Kjære ansatte ved læresteder - hva drømmer du om for studentene?

Vi har mottatt mange gode søknader som bidrar til gode sosiale lavterskeltilbud for studenter, og vi ønsker enda flere! Vi er klare til å ta imot søknader gjennom hele sommeren til arrangementer, opprettelse av studentstillinger og aktiviteter i forbindelse med fadderfadderuken for å utvide tilbudet og inkludere andreårsstudenter.

Studentsamskipnaden SiO fikk den første tildelingen 4. mars 2021, på over 20 millioner. Den 22. juni 2021 har SiO fått ytterligere 10 millioner fra Kunnskapsdepartementet. Den siste tildelingen er øremerket lavterskeltilbud høsten 2021 for studenter gjennom studentfrivilligheten, fadderukene og andre tiltak som studentene selv har behov for lokalt.

Nå ønsker vi at lærestedene benytter sjansen til å søke om midler for å gi en best mulig studiestart, ikke bare årets førsteårsstudenter, men også fjorårets. Ved å utvide fadderuken og inkludere andreårsstudenter kan de som ikke fikk en ordentlig studiestart i fjor bli bedre integrert i studentmiljøet i Oslo, sier prosjektleder Kjersti Aabrekk.

Nå har vi fått en gyllen mulighet til å bygge opp igjen det sosiale studentmiljøet i Oslo, Kjeller og Sandvika. Sammen kan vi ta ansvar for å gjøre høstsemesteret så bra, trygt og sosialt som mulig for både de nye og gamle studentene.

Ta kontakt på studenttiltak@sio.no dersom du har spørsmål om søknadsprosessen, mangler ideer eller har spørsmål om gjennomføring. Husk at det ikke er noen søknadsfrist, og hvem som helst kan søke så fremt aktiviteten er for studenter.

Benytt deg av denne ordningen, og vær med å gi studentlivet en dytt i riktig retning slik at vi kan få det rike studentlivet tilbake!

Vi ser frem til å se din søknad. God sommer!