Midlene er utdelt

Lønnsmidler i Studentenes tiltakspakke
Det er fortsatt mulig å søke fra potten av lønnsmidler som er øremerket studentstillinger. Her kan du opprette din egen drømmestilling mot at du bidrar til å skape sosiale møteplasser for studenter i Oslo og omegn. Bakgrunnen for denne bevilgningen fra Stortinget er at studentene med lønn skal bidra til at sosiale tilbud iverksettes raskt og når ut til studentene. Det er et krav at du er aktiv student.

Det er fortsatt mulig å søke om støtte i Kulturstyret, men det bør bemerkes at Kulturstyret har andre kriterier som må oppfylles. Ved å gi tilgang til etablerte kulturinstitusjoner, og tilbud i regi av læresteder og studentfrivilligheten, muliggjør Kulturstyret at studenter kan bli en del av Oslos kulturliv - både i form av små og store arrangementer, samt mindre og mer ukjente tilbud. Neste og siste søknadsfrist for 2021 er 17. november.

Søknadsskjemaet for tildeling av midlene øremerket sosiale lavterskeltilbud er nå stengt, som følge av en imponerende oppslutning av søknader til de bevilgede midlene fra Stortinget våren 2021. Takket være initiativrike ildsjeler har mange studenter i Osloområdet fått nye venner, unike opplevelser og et sosialt fellesskap under Korona-perioden. Studenter, ansatte på læresteder og foreninger har lagt til rette for at enormt mange studenter har hatt det gøy og sosialt med klassen, kollokviegruppen, fakultetet eller foreningen.

"Aktivitetsmidlene" fra Stortinget var en pott av midler som i sin helhet skulle gå til studenter, foreninger og læresteder. Hensikt var å bidra til å støtte opp om, samt styrke det sosiale studentmiljøet og psykiske helsetilbudet i Oslo, Kjeller og Sandvika under Korona-perioden. Oppfordringen fra Stortinget var å dele ut midlene kjapt, slik at sosiale tilbud raskt nådde ut til studentene - og siden har over 1000 viktige søknader til sosiale lavterskeltilbud blitt godkjent. Det vil si at 15,3 millioner har gått til sosiale aktiviteter for studentene i Osloområdet.

Med disse hundrevis av søknadene senere og de langvarige virkningene av sosiale lavterskeltilbud, er målet om et styrket sosialt studenttilbud oppnådd gjennom studenters egne initiativ og gjennomføringsevne! Midlene har i sin helhet gått til arrangementer og prosjekter som fremmer sosiale tilbud og psykiske helsetilbud, og blitt utdelt til studenter, foreninger og læresteder som har vært selve pådriveren til å styrke det sosiale studentlivet i Osloområdet - kudos til dere alle!

Variasjonen mellom initiativrike søkere har vært stor, og bidragene har ført til et bredt utvalg av sosiale lavterskeltilbud dere studenter har sett behovet for og tatt initiativ til å arrangere. Resultatet av at midlene er ferdig utdelt, er at det nå finnes mange originale aktiviteter, sosiale arrangementer og lavterskeltilbud studenter fortsatt kan glede seg til å bli med på ut skoleåret 2021! Dette er allerede planlagte arrangementer av studentene selv, foreninger og læresteder, eller foregår i regi av prosjektgruppen og SiO. En oversikt finner du i Aktivitetskalenderen.

Studentenes Tiltakspakke har vært et midlertidig prosjekt som nærmer seg veis ende, men vi har noen gledelige nyheter å meddele:

I) Prosjektet har etablert delprosjekter og aktivitetsgrupper som fortsetter å lage sosiale lavterskeltilbud ut skoleåret 2021:

 • "Semester med nye venner" har spleiset registrerte studenter med andre studenter som har samme interesser som en selv, og påmeldingen er løpende gjennom semesteret.

 • "Discordgruppen" er en digital møteplass og arena for kommunikasjon som vil gjennomføre arrangementer utover semesteret, både digitale og fysiske.

 • "Peer Support" er for studenter av studenter og SiO helse, som har til formål å støtte andre gjennom en-til-en samtaler, grupper og sosiale arrangementer (mental helse tilbud). Peer Support vil videreføres av SiO helse.

 • "Aktivitetsgruppen" arrangerer sosiale lavterskelaktiviteter for studenter, uavhengig av lærested og forening. Dette innebærer turer til aktivitetsparker som klatring, trampolineparker, temakvelder med mer. De vil fortsette å arrangere aktiviteter ut semesteret.

 • "Kulturgruppen" gir tilgang til Oslos kulturliv gjennom både store og små arrangementer - alt fra kino, teater og festival. De vil fortsette å arrangere aktiviteter ut semesteret.

 • I tillegg har "SiOs tjenesteområder" (SiO Bolig, SiO Mat og drikke, SiO Helse og SiO Athletica) utviklet lavterskeltilbud med blant annet quiz, rebusløp og konserter, og disse vil deres arrangementer vil fortsette ut semesteret og videre i fremtiden.

II) Vi jobber med å videreføre enkelte tiltak

Discordgruppen har et ønske og engasjement for å videreføre eventer på Discord. Prosjektet skal være for alle gaming-relaterte foreninger og interesserte i Oslo, Kjeller og Sandvika.

Semester med nye venner har vært et veldig populært lavterskeltilbud, og hatt stor oppslutning med antall påmeldte. Det jobbes med videreføringen av dette konseptet ut over 2021.

III) Prosjektgruppen har samtidig fokusert på langvarige tiltak som har støttet investeringsbehov og tildelinger av midler som strekker seg ut over 2021. Med hensikt i å etablere langsiktige tilbud for studenter i Oslo, Kjeller og Sandvika også etter tiltakspakkens opphør, er det investert i eksempelvis plantekasser, landhockey-utstyr, fotballer, mål og nye draktsett - der alt kan gå i arv til nye studenter. Investeringene er fordelt i ulike foreninger, læresteder og initiativer - blant annet, MF, Blindern Rockeswing, NIH, HF, Vestgrensa studentby og BI Athletics. NLA har fått innvilget mange gode søknader til aktiviteter som også har verdi utover prosjektperioden, eksempelvis hageprosjekter og innkjøp av turutstyr.

Takk for alle søknader og for at du ønsker å bidra til å styrke det sosiale studentmiljøet!

Noen eksempler på langsiktig støtte til foreninger

 • Det nyoppstartede idrettslaget BI Athletics Kanonball ønsker å være et lavterskeltilbud med sine treninger hver tirsdag for alle studenter, og fikk støtte til å investere i kanonballer, vester og kjegler - med sikte på en langvarig effekt.

 • Blindern Rockeswing har vært en forening siden 2015, men som følge av Covid-19 ble det et stort frafall av medlemmer. Foreningen fikk bevilget midler til å kickstartere semestret med å arrangere et introkurs i swing, samt støtte til rekvisitter som foreningen vil dra nytte av for å kunne videreføre den sosiale aktiviteten sin i lang tid fremover.

 • Det har blitt tildelt midler til utvikling av "Aktivitetskalenderen" i regi av studentsamskipnaden SiO, med formål å samle foreninger, høgskoler og universiteters kommende arrangementer på ett sted i fremtiden. Dette er for å gjøre det enklere for studenter å finne arrangementer de ønsker å ta del i på ett og samme sted.

Fakta om tildeling:

 • Bakgrunnen: Tildelingen har som formål å styrke studentmiljøet i kjølvannet av nedstegning og Covid-pandemien.
 • Målet med tilskuddet var at midlene samlet sett skulle brukes til å gi så mange studenter som mulig tilgang til sosiale tilbud og psykiske helsetilbud. Midlene var også tiltenkt studenter som ikke er medlem av en studentsamskipnad. I tildelingsbrevet ble det spesifisert at midlene skulle være utdelt innen 2021. 

 • I tildelingen var det lønnsmidler som skulle gå til å lønne studenter.

Svar på søknaden, selv om søknadsskjema er stengt

Du får svar på e-post, og hva som er prosessen videre.

Kriterier

 • Midlene skal kun brukes til konkrete aktiviteter for studenter, med koordinering av studenter
 • Tiltakene skal være inkluderende og skal nå studenter
 • Aktivitetene må skje i henhold til de gjeldende smittevernstiltakene på tidspunktet for aktiviteten
 • Midlene må brukes i 2021
 • Lønnsmidler skal gå til å iverksette konkrete sosiale tiltak, eller bidra til at tiltakene når studentene.
 • Det er dokumentasjonsplikt for alle kostnader og utlegg.
 • Det skal rapporteres på alle innvilgede søknader.
 • Penger som ikke benyttes i henhold til søknaden må føres tilbake. Skal disse omdisponeres, må dette avklares.

Ansettelser gjennom studentforeninger

Studenter som ansettes gjennom prosjektet i regi av foreninger kan lønnes på to måter:

1. Studenter som lønnes opptil 10.000 kr lønnes direkte av foreningen, som vil motta støtte tilsvarende summen foreningen har fått bevilget. Merk at en forening kan lønne maks 10.000 kr skattefritt i året til en person. Dersom foreningen overgår dette beløpet, må dette meldes til skattemyndighetene.

2. Studenter som lønnes mer enn 10.000kr må ansettes i SiO.

Ansettelser gjennom læresteder

Studenter som ansettes gjennom prosjekter i regi av lærestedene lønnes direkte av lærestedet. SiO vil overføre støttebeløpet direkte til lærestedet som utbetaler.

Stillingene lønnes med en bestemt timelønn på 195 kr per time.

Se hvilke søknader som har blitt innvilget. 

Har du spørsmål? Sjekk vår q&a, eller ta kontakt her