Om studentenes tiltakspakke

Studentsamskipnaden SiO fikk tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet våren 2021. Midlenes hensikt er å bidra til en litt bedre hverdag for Oslo-studentene i en vanskelig tid, ved å skape sosiale aktiviteter og gi psykiske helsetilbud. SiO har ansatt studenter som leder prosjektet for å sikre god studentinvolvering. Det forventes at midlene tas i bruk så raskt som mulig, og at de må brukes innen utgangen av 2021.

Som student, forening, ansatt og lærested kan man søke om midler til å arrangere aktiviteter for studentene i Oslo. I tillegg vil tiltakspakken brukes til å skape sosiale lavterskeltilbud i regi av SiOs tjenesteområder, og til etablering av konseptet Peer Support, som skal støtte studentenes mentale helse. Foreninger som ønsker å søke om støtte kan ikke søke om midler til ordinær drift eller faste aktiviteter. 

Ønsker du en deltidsjobb? Gjennom Studentenes tiltakspakke kan du opprette din drømmestilling og søke om lønnsmidler gjennom tiltakspakken. Kravet er at det skal skape sosiale møteplasser for studenter i Oslo og omegn. Lønnsmidler kan kun gå til aktive studenter. Studentene med lønn skal bidra til at sosiale tilbud iverksettes raskt og til at de når ut til studentene.

Dette er delprosjektene i Studentens tiltakspakke:

SiOs tjenesteområder
Delprosjektet SiOs Tjenester har som mål å utvikle lavterskeltilbud for studenter på de ulike SiO tjenesteområdene, i hovedsak SiO Bolig, SiO Mat og drikke, SiO Helse og SiO Athletica. Eksempler kan være konserter på studentbyene, quiz på SiOs cafeer eller rebusløp/orientering i regi av SiO Athletica. Delprosjektleder: Julie Bull Eilertsen -
Julie.Bull.Eilertsen@sio.no

Foreninger og læresteder
Her oppfordres det til at studenter i foreninger og ved læresteder arrangere sosiale lavterskeltilbud og prosjekter. Prosjektene og arrangementene skal i størst mulig grad planlegges og gjennomføres av studenter. Delprosjektleder: Betty Sophie Feder - Betty.Sophie.Feder@sio.no

Peer support - mental helse
Peer support er en ordning hvor studenter jobber frivillig med å hjelpe og støtte medstudenter gjennom én-til-én samtaler, grupper eller sosiale arrangementer. Delprosjektleder: Siri Anette Hansen -
siri.anette.hansen@sio.no  

Semester med nye venner og Discord

"Semester med nye venner" er en sosial møteplass for studenter. Her kan man melde seg på og bli "spleiset" med andre som har like interesser som en selv. Man får støtte fra "Semester med nye venner" men det er opp til gruppen hvordan og hvor ofte man ønsker å møtes. Delprosjektleder: Ruwayda Mohamed -  ruwayda.a.mohamed@sio.no

Aktivitetsgruppen 
Dette delprosjektet arbeider med å arrangere sosiale aktiviteter for alle studenter, uavhengig av lærested og forening. Her tilbys det arrangementer som turer til museer, trampolineparker, klatreparker, tema-kvelder og mye mer! Følg med på SiO sin facebookside og på aktivitetskalenderen for påmelding. Delprosjektleder: Henry Ramana - 
henry.ramana@sio.no 

Kulturgruppen
Gjennom kulturgruppen skal studenter få muligheten til å oppleve Oslos kulturliv. Tilbud gjelder både store og små arrangementer. Alt fra - kino, teater og festival. Kulturgruppen gir studenter tilgang til både etablerte kulturinstitusjoner, tilbud i regi av læresteder og studentfrivilligheten, samt mindre og mer ukjente kulturtilbud. Delprosjektleder: Mia Viken -
mia.haugen@sio.no

Kommunikasjonsgruppen
Dette delprosjektet skal formidle aktivitetene som skjer i Studentenes tiltakspakke med alle interessenter. En viktig del av kommunikasjonsgruppens oppgaver er å vise hva midlene blir brukt til og å synliggjøre aktivitetene som studenter kan være med på. Dette gjelder både sosiale lavterskeltilbud og mentale helsetilbud. Delprosjektleder: Vilde Christine Sollien - vilde.christine.sollien@sio.no