Hva er Peer Support?

En Peer Supporter en medstudent som vet hvor skoen trykker, er vennlig og åpen, har gode lytteegenskaper og viser empati. En Peer Supporter er en støttespiller for studenter som trenger noen å snakke med, både om små og store problemer eller bekymringer.

  • Studenter kan ha spørsmål om praktiske, sosiale og emosjonelle utfordringer, og være til hjelp dersom man trenger helsetjenester eller andre relevante oppfølgingstjenester.
  • Peer Support er til for å støtte studenter gjennom én-til-én samtaler, grupper eller andre sosiale arrangementer.
  • Peer Supporterne har taushetsplikt, men også rapporteringsplikt dersom det er fare for liv og helse.

Hva får man ut av å være en Peer Supporter?

Dette er et frivillig engasjement, og det handler om å mobilisere studenter til å hjelpe studenter, for å skape et varmere og mer inkluderende studentliv. Etter endt engasjement vil man få et kursbevis på opplæring og en attest fra arbeidet.

Oversikt over læresteder som har etablert Peer Support

I første omgang er det BI, Høyskolen Kristiania, Universitetet i Oslo og OsloMet som er i etableringsfase med Peer Support. Ønsker ditt lærested å etablere Peer Support? Ta kontakt på peersupport@sio.no.

Hvem er Peer Supportere?

Det er ansatt prosjektmedarbeidere på BI, Høyskolen Kristiania, Universitetet i Oslo og OsloMet. Deres oppgave er å rekruttere Peer Supportere fra deres læresteder, men også fra andre læresteder i Oslo, Kjeller og Sandvika. 

Hvordan bli en Peer Supporter?

Du ha et ønske om å hjelpe og støtte medstudenter, ha minst ett års erfaring som student, og være tilgjengelig med tid og kapasitet. Når du melder deg som Peer Supporter blir det gjennomført et uformelt intervju. Alle Peer Supportere får nødvendig opplæring og kurs (gjennomføres høsten 2021), og man får tilbud om veiledning fra en rådgiver individuelt eller i grupper. SiO Rådgivning er samarbeidspartner på prosjektet, og vil sørge for at Peer Supporterne føler de mestrer rollen gjennom riktig opplæring.

Du kan kontakte Peer Support via Facebooksiden Peer support Oslo . 

Henvendelser blir besvart mellom kl 09.00 og 20.00 på ukedager.

Har du spørsmål om prosjektet, eller ønsker du å bli en Peer supporter? Ta kontakt på e-post.


"Det handler om å mobilisere studenter til å hjelpe studenter, for å skape et varmere og mer inkluderende studentliv"