Prosjektmedarbeider kommunikasjon

Studentenes tiltakspakke ser etter en student som kan bidra med å formidle aktivitetene og arrangementene som foregår høsten og vinteren 2021. I den forbindelse leter vi etter en tydelig og trygg medarbeider til vårt kommunikasjonsteam.

Kunnskapsdepartementet bevilget en tiltakspakke for studenter tidligere i år. Studentenes tiltakspakke er en midlertidig støtteordning som støtter studentdrevne prosjekter og skaper arbeidsplasser til studentene.

Hvem er du?

Vi leter etter deg som har gode ferdigheter innen norsk og engelsk, er strukturert, dreven og initiativrik. Du er selvstendig, men evner også å jobbe i team med andre. Arbeidsoppgavene som skal gjøres vil variere etter behov, men vil i all hovedsak knytte seg til bearbeiding av tekst, oversetting til engelsk, oppdatering av nettsider (publisering, oppsett, design), arrangere og planlegge møter og skape medierelevant innhold. Det er en fordel om du har erfaring fra liknende jobber eller studerer innenfor dette fagområdet. Du må være svært stødig i norsk skriftlig og muntlig.

Du studerer ved et av lærestedene i Oslo (også høsten 2021), og må være aktiv student ut 2021. På grunn av usikkerhet rundt smittevernsrestriksjonene vil det i utgangspunktet bli lagt opp til at du jobber hjemmefra, men det kan bli muligheter for å jobbe på kontoret. Det forutsettes at du har tilgang til egen PC og internett. Stillingen vil ha en stillingsbrøk på ca 30 prosent ut året. Oppstart er snarest.

Lønn og søknader

Vi tar kontakt med aktuelle søkere for intervju fortløpende. 

Jobben lønnes med 195 kroner per time.

Send en kortfattet søknad til vilde.christine.sollien@sio.no snarest og merk med «Prosjektmedarbeider kommunikasjon» i emnefeltet. Dersom du har spørsmål kan disse rettes til Vilde Sollien på samme e-postadresse.

Søknadsfrist: Fortløpende.

Oppstart snarest.