Midlene

Kan midlene gå til "frie midler"?
Nei.

Kunne pengene brukes på alkohol og andre rusmidler?
Nei.