Organisering Studentenes tiltakspakke 2022

Hvem jobber med prosjektet Studentenes tiltakspakke 2022?
Prosjektet er av og for studenter. Studentene i Tiltakspakken har i hovedoppgave å forvalte de tildelte midlene fra Stortinget, og sørge for at disse kommer studentene til gode. Studentene som jobber med tiltakspakken kommer fra ulike læresteder i Oslo.

Hvem behandler søknadene og bestemte hvordan blir midlene utdelt?
Prosjektgruppen for Studentenes tiltakspakke 2022 består av studenter som er ansatt hos Studentsamskipnaden SiO, og er ansvarlig for søknadsbehandling og utdeling av midler.

Jeg er en aktør som ønsker å samarbeide med Studentenes tiltakspakke for å fremme kulturlivet i Oslo.
Ta kontakt med 
mia.haugen@sio.no, delprosjektleder for Oslo som studentby.