Rapportering

Når er fristen for rapportering?
Fristen for rapportering er 4 uker etter gjennomført arrangement. 

Hva skjer hvis jeg mister kvitteringen på utlegg?
Dersom du ikke kan dokumentere for bruken av midler med kvittering, må de udokumenterte midlene tilbakeføres. Ta kontakt med butikk/bedrift og spør om ny kvittering, og sørg for gode rutiner ved utlegg. Ta kontakt med 
studentfrivilligheten@sio.no ved ytterligere spørsmål.

Er skjermdump av en Vipps-betaling godkjent dokumentasjon?
Nei, man må vise enten scannet utgave eller bilde av kvittering.

Hvordan skal jeg rapportere etter et arrangement?
Se rapporteringsskjema vedlagt i godkjenningen av søknaden, eller her.

Må jeg fortsatt sende inn rapporteringsskjema, selv om arrangementet ikke ble gjennomført?
Du ble automatisk forpliktet til å rapportere og dokumentere bruken av midlene i det du fikk innvilget din søknad. Dette er en forutsetning for at søknaden din skulle bli godkjent. Utestående midler er du forpliktet til å tilbakeføre, og du skal fortsatt rapportere i rapporteringsskjema.

Hvilke endringer blir det for min rapport hvis jeg har delvis brukt midlene på forpliktende avtaler, men ikke har fått gjennomført arrangementet?
Alle som får innvilget sin søknad forpliktes automatisk til å rapportere og dokumentere bruken av midlene. Har du som arrangør allerede gjort forpliktende avtaler, får du disse dekket. I rapporteringen må du opplyse med gyldig dokumentasjon. Utestående midler er du forpliktet til å tilbakeføre.

Kan vi utsette arrangementet vårt til 2023?
Nei. Studentenes tiltakspakke er en tildeling fra Stortinget tilhørende 2022.