Søknad

Hva kan pengene gå til?
Sosiale aktiviteter eller tiltak for å styrke studentforeningen eller studentorganisasjonen. Se
kriterier for mer info.

Hvem kan søke om midler?
Foreninger og andre frivillige studentorganisasjoner i Oslo, Kjeller og Sandvika.

Hvorfor kan ikke jeg som enkeltstudent søke støtte i 2022 på samme måte som i 2021?
Tildelingsbrevet fra Stortinget i 2022 kommer med andre føringer og en annen bestilling enn i 2021.  Dette resulterer i en annen utforming av Studentenes tiltakspakke 2022. Midlene i år er tiltenkt studentfrivilligheten og styrking av studentenes psykiske immunforsvar gjennom aktiviteter og helsetilbud i regi av SiO. Du kan oppfordre linjeforeningen din, starte en forening eller engasjere deg på andre måter. Prosjektorganisering er også tilpasset for å nettopp sikre kvaliteten i studenttilbudet, sikre bærekraftige tilbud og tilgjengeliggjøre midlene for flest mulig studenter. 

Kan utdanningsinstitusjoner søke støtte i 2022 på samme måte som i 2021?
Nei, lærestedene har fått en egen tildeling fra Stortinget. Tildelingsbrevet fra Stortinget viser til at støtten skal styrke studentfrivilligheten og studentenes psykososiale helse. 

Hvordan behandles personopplysningene mine?
Vi ber kun om navn på søker, e-post og telefonnummer, om du er student, og tilhørighet til forening eller frivillig studentorganisasjon. Dataene innhentes med søkerens samtykke. Det er kun ansatte i SiO som administrerer tiltakspakken som har tilgang til dataene dine.