Spørsmål & svar

Søknad

Hva kan pengene gå til?
Sosiale tiltak for studenter, av studenter i den grad det lar seg gjennomføre. Dersom det kreves spesiell kompetanse for gjennomføring eller planlegging kan dette benyttes.

Hvem kan søke om midler?
Aktive studenter, foreninger og ansatte på læresteder.

Når får jeg svar på søknaden min?
Det er opp til 10 virkedager behandlingstid på alle søknader. 

Hvor stor er søknadspotten?

5,2 millioner er bevilget fra Kunnskapsdepartementet til sosiale lavterskeltilbud for studenter og 13,4 millioner til lønn til studenter - 18,6 millioner totalt.

Hvem behandler søknaden?
Prosjektgruppen for "studentenes tiltakspakke", bestående av studenter som er ansatt hos Studentsamskipnaden SiO.

Kan ansatte ved læresteder og universiteter søke om midler?
Ja, hvis arrangementet er for studenter.

Finnes det et krav til hvor mange som skal delta?
Det finnes ikke et nedre krav, men arrangementet skal være tilgjengelig for studenter. 


Aktiviteter og arrangementer

Når må vi gjennomføre arrangementer?
Det er ønskelig å gjennomføre arrangementet så fort som mulig, men det må skje i løpet av 2021.

Hvordan skal jeg rapportere etter et arrangement?
Se rapporteringsskjema vedlagt i
søknad 


Om midlene

Kan pengene gå til lønn?
Ja, pengene kan gå til lønn til studenter for gjennomføring og/eller planlegging av konkrete arrangementer til og for studenter. Lønnsmidlene kan ikke gå til ansatte ved læresteder.

Kan pengene gå til "frie midler"?
Nei.

Kan pengene brukes på alkohol og andre rusmidler?
Nei.

Hva skjer hvis jeg mister kvitteringen på utlegg?
Du får kun refundert utlegg ved fremleggelse av kvittering. Ta kontakt med butikk/bedrift og spør om ny kvittering, og sørg for gode rutiner ved utlegg. Ta kontakt med
studenttiltak@sio.no ved ytterligere spørsmål.

Er skjermdump av en Vipps-betaling godkjent dokumentasjon?

- Nei, man må vise enten scannet utgave eller bildet av kvittering. 

Når må pengene brukes opp?
Så fort som mulig, senest innen 31. desember 2021.

Hvor mye penger kan jeg søke om?
Du kan søke om så mye støtte som trengs for å gjennomføre et konkret arrangement for studenter. Det kan være alt fra 500 kr til 100 000 kr.

Finnes det en øvre grense på gavekort og premier? 
Ja, 10.000 kr er øvre grense. 

Kan man søke flere ganger?
Ja. Det må rapporteres på forrige tiltak før man kan søke om nye midler.

Hva skjer hvis arrangementet mitt må avlyses?
Du får fortsatt støtte til å dekke de kostnadene du som arrangør har forpliktet deg til. Ta kontakt med oss for å avklare hva som skal gjøres med midlene som ikke blir brukt på
studenttiltak@sio.no.

Hva skjer om vi ikke får til å bruke opp alle midlene vi har fått tildelt?
Du kan søke om omdisponering av allerede innvilgede midler. Ta kontakt med
studenttiltak@sio.no for å søke om å bruke midlene på et nytt sosialt arrangement eller tiltak. Hvis det ikke søkes om omdisponering, skal midlene tilbakebetales. 


Peer Support

Hvordan kan jeg ta kontakt med en Peer Supporter ved mitt lærested?
Kontaktpunkt for å snakke med en Peer Supporter kommer snart.

Har Peer Supporteren taushetsplikt?
Ja, de har taushetsplikt, men også rapporteringsplikt dersom det er fare for liv og helse.

Har du spørsmål om Peer Support, eller ønsker å bli Peer Supporter?

Ta gjerne kontakt med oss: peersupport@sio.no 


Annet

Hvordan behandles personopplysningene mine?
Vi ber kun om navn på søker, e-post og telefonnummer, om du er ansatt eller student, og tilhørighet/lærested. Dataene blir lagret i 365 dager, og de innhentes med søkerens samtykke. Det er kun ansatte i SiO som administrerer tiltakspakken som har tilgang til dataene dine. 

Hvordan skal man synliggjøre arrangementer og tiltak for studenter?
Vi i prosjektgruppen vil gjerne hjelpe deg/dere med å dele arrangementet vårt på nettsiden og legge til arrangementet i aktivitetskalenderen vår. Ta kontakt med
kommunikasjon.

Hvordan sikrer prosjektgruppen mangfold for gjennomførte arrangementer? 
Prosjektgruppen består av studenter som ser helhetlig på søknadene, og sørger for å godkjenne søknader fra både studenter, foreninger og læresteder/ansatte. 

Hvordan skal prosjektgruppen sørge for at studenter, foreninger og læresteder er engasjert nok til å søke? 
Prosjektgruppen gjør løpende vurderinger av antall søknader og kvaliteten på disse, og setter inn nødvendige tiltak for å unngå idétørke. Prosjektgruppen er også opptatt av å opprettholde en effektiv saksbehandling, og dele erfaringer fra studenter og andre som allerede har gjennomført. 


Har du andre spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på studenttiltak@sio.no