Rapportering

Les dette før du rapporterer

  • Vipps og transaksjonskvitteringer (skjermdump fra nettbank) er ikke godkjent dokumentasjon på midlene
  • Fyll ut malen for rapportering, og legg til som vedlegg. Den finner du i den røde boksen under.
  • Du finner løpenummeret (KD2021XXX) til søknaden din i emnefeltet i e-posten om godkjent søknad.