Søknad på 1-2-3

Midlene er snaaart utdelt!

Om ikke lenge vil midlene som er øremerket til sosiale lavterskeltilbud være utdelt, som følge av en imponerende oppslutning av søknader til de bevilgede midlene fra Stortinget våren 2021. Takket være initiativrike ildsjeler har mange studenter i Osloområdet fått nye venner, nye opplevelser og et sosialt fellesskap under Korona-perioden. Studenter, ansatte på læresteder og foreninger har lagt til rette for at enormt mange studenter har hatt det gøy og sosialt med klassen, kollokviegruppen, fakultetet eller foreningen.

"Aktivitetsmidlene" fra Stortinget var en pott av midler som skulle gå til studenter, foreninger og læresteder, med hensikt å bidra til å støtte opp om, samt styrke det sosiale studentmiljøet og psykiske helsetilbudet i Oslo, Kjeller og Sandvika under Korona-perioden. Oppfordringen fra Stortinget var å dele ut midlene kjapt, slik at sosiale tilbud raskt nådde ut til studentene - og siden har over 800 søknader til sosiale lavterskeltilbud blitt godkjent. Vi forventer å behandle de siste søknadene i de kommende ukene.

Variasjonen mellom dere initiativrike søkere har vært stor, og bidragene har ført til et bredt utvalg av sosiale lavterskeltilbud dere studenter har sett behovet for og tatt initiativ til å arrangere. De fleste midlene er ferdig utdelt, og resultatet er at det finnes mange originale aktiviteter og sosiale arrangementer du fortsatt kan glede deg til å bli med på ut skoleåret 2021! En oversikt finner du i Aktivitetskalenderen.

... det finnes andre midler!

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er mulig å søke midler for deres initiativ til Kulturstyret sin pott, derimot har de sine egne kriterier som må oppfylles. Ved å gi tilgang til etablerte kulturinstitusjoner og tilbud i regi av læresteder og studentfrivilligheten, muliggjør Kulturstyret at studenter kan få oppleve Oslos kulturliv - både i form av små og store arrangementer, samt mindre og mer ukjente kulturtilbud.

Lønnsmidler i Studentenes tiltakspakke

Det er fortsatt mulig å søke fra potten av lønnsmidler som er øremerket studentstillinger. Her kan du opprette din egen drømmestilling mot at du bidrar til å skape sosiale møteplasser for studenter i Oslo og omegn. Det er et krav at du er aktiv student.

Takk for alle søknader og for at du ønsker å bidra til å styrke det sosiale studentmiljøet!   

Før du søker

Alle utlegg må dokumenteres med kvittering. Ved å søke forplikter du deg til å rapportere på bruken av midlene.

✓ Det er ikke anledning til å bruke støtten på alkohol og andre rusmidler 

Ubrukte midler skal tilbakeføres. Alternativt kan du søke om omdisponering

✓ Tiltaket skal være et sosialt lavterskeltilbud

Husk at behandlingstiden på søknader er opp til 10 virkedager. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!

Vi oppfordrer studenter, kollokviegrupper, foreninger og læresteder i Oslo, Kjeller og Sandvika til å søke om støtte til sosiale arrangementer for studenter. Hensikten er å skape sosiale møteplasser - og den kan ha mange ulike former: grilling i park, tur i skogen eller rebus i byen.

Vi har samlet noen forslag til sosiale arrangement i idébanken vår, eller du kan sjekke godkjente søknader. Kun fantasien setter grenser - søk om støtte her! Du finner kriterier i søknadsskjema. Man kan også søke om penger til å lønne stillinger som skal jobbe med et større arrangement eller prosjekt. Stillingene må lyses ut på SiOs nettsider.

Som kontaktperson vil du stå ansvarlig for søknaden, og ansvarlig for rapportering når prosjektet er gjennomført for å sikre at støtten blir brukt på en forsvarlig måte. Midlene skal være brukt innen utgangen av 2021. 

Til søknaden trenger vi

 • Opplysninger om kontaktperson: navn, telefonnummer og e-post.
 • Opplysninger om søker/foreningen: navn, organisasjonsnummer, kontoopplysninger.
 • Opplysninger om kostnader: kostnader til utstyr, gjennomføring og lønn.
 • Vedlegg: budsjett, prosjektplan og evt. søknadsbrev med ekstra opplysninger. 

Kriterier

 • Midlene skal kun brukes til konkrete aktiviteter for studenter, med koordinering av studenter
 • Tiltakene skal være inkluderende og skal nå studenter
 • Aktivitetene må skje i henhold til de gjeldende smittevernstiltakene på tidspunktet for aktiviteten
 • Midlene må brukes i 2021
 • Lønnsmidler skal gå til å iverksette konkrete sosiale tiltak, eller bidra til at tiltakene når studentene.
 • Det er dokumentasjonsplikt for alle kostnader og utlegg.
 • Det skal rapporteres på alle innvilgede søknader.
 • Penger som ikke benyttes i henhold til søknaden må føres tilbake. Skal disse omdisponeres, må dette avklares.

Svar på søknaden

Du får svar på e-post, og hva som er prosessen videre.

Ansettelser gjennom studentforeninger

Studenter som ansettes gjennom prosjektet i regi av foreninger kan lønnes på to måter:

1. Studenter som lønnes opptil 10.000 kr lønnes direkte av foreningen, som vil motta støtte tilsvarende summen foreningen har fått bevilget. Merk at en forening kan lønne maks 10.000 kr skattefritt i året til en person. Dersom foreningen overgår dette beløpet, må dette meldes til skattemyndighetene.

2. Studenter som lønnes mer enn 10.000kr må ansettes i SiO.

Ansettelser gjennom læresteder

Studenter som ansettes gjennom prosjekter i regi av lærestedene lønnes direkte av lærestedet. SiO vil overføre støttebeløpet direkte til lærestedet som utbetaler.

Stillingene lønnes med en bestemt timelønn på 195 kr per time.

Se hvilke søknader som har blitt innvilget. 

Har du spørsmål? Sjekk vår q&a, eller ta kontakt her