Foreningsutflukt

Antall ansatte på prosjektet:

  • 1 prosjektleder (12.5 timer)

  • 1 prosjektmedarbeider (12.5 timer)

Ønsker du å arrangere en "foreningsutflukt" for foreningen din? Dette er for deg som vil søke støtte til et prosjekt med lønnede stillinger. Juster søknadsbeløpet etter størrelsen på prosjektet. Dette arrangementet kan ikke være del av foreningens normale drift i 2021.

Du kan fylle ut søknadsskjemaet for å søke støtte til lønnsmidler for planlegging og gjennomføring av arrangementet, samt andre gjennomføringskostnader. Det er fast timelønn på 195 kr.

  • Planlegging av arrangementet er opp til arrangøren. Prosjektleder kan planlegge aktivitetene før gjennomføringen starter, eller bruke noen timer før arrangementet til å planlegge prosjektmedarbeiderens oppgaver.

  • Du kan søke om støtte til utstyr og rekvisitter.

  • Husk å legg inn tid til opp-/og nedrigging, samt rapportering og evaluering av arrangementet.

Forslag

  • Dagstur til hytte og felles middag. Se DNT, eller ditt studiested for tilgjengelige hytter.

  • Øyhopping i Oslofjorden.

  • 71-grader nord mini-versjon.

  • Farmen mini-versjon.

  • Amazing race mini-versjon.

Det er dokumentasjonsplikt på alle utlegg, og midlene som ikke benyttes i henhold til søknaden må føres tilbake. Skal disse omdisponeres, må dette avklares. Midlene kan ikke gå til innkjøp av alkohol og andre rusmidler.  

Forslagene er veiledende, og tidsperspektiv, datoer og beløp kan justeres med tanke på behov.