Aktivitetsgruppen i SIO ser etter prosjektmedarbeidere

Vi ser etter studenter som vil finne og utvikle nye løsninger for å skape gode sosiale møteplasser for studentene. Arbeidet vil i stor grad bestå av å planlegge arrangementer sammen med andre i teamet "Studentenes Aktivitetsgruppe".

Du studerer ved et av lærestedene i Oslo (høsten 2021) som er tilknyttet SiO og du er tett på studielivet. Vi har kontordag på tirsdager og ønsker at alle medarbeidere kan jobbe i løpet av denne dagen. Utenom dette er det lagt opp til at dere jobber hjemmefra, og det forutsettes derfor at du har tilgang til egen PC og internett. Stillingen vil ha en stillingsbrøk på 30-40% etter avtale. Stillingen er av midlertidig varighet fram til 31.12.21.

Kunnskapsdepartementet bevilget en tiltakspakke for studenter tidligere i år, vi vil i 2021 støtte studentene i utviklingen av sosiale møteplasser og tiltak som styrker deres følelse av tilhørighet og en meningsfull studenthverdag. Vi vil støtte og bidra til studentdrevne prosjekter og skape arbeidsplasser til studentene.

Kvalifikasjoner:

 • Du må være en student
 • Sosial og utadvendt
 • Strukturert
 • Jobber bra i team og alene

Dine arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Budsjettering og rapportering
 • Kontakt med ulike leverandører
 • Plan for markedsføring

Vi ønsker:

 • Erfaring med budsjettering og rapportering
 • Fleksibel og effektiv
 • Det telles positivt dersom du har erfaring med prosjektarbeid eller arrangementsarbeid
 • Du håndterer mange baller i luften

Lønn og søknader:

 • Stillingen lønnes med 195 kroner per time.
 • Vi tar kontakt med alle aktuelle kandidater fortløpende.

Send en kortfattet søknad og CV til henry.ramana@sio.no

Søknadsfrist: 10.oktober 2021 For spørsmål om stillingen, ta kontakt med: Henry Ramana, delprosjektleder for Studentenes Tiltakspakke.

henry.ramana@sio.no

Mob. 97947495